site logo
site logo
site logo

ศิลปิน

:

หลี่ ซวง

ศิลปิน

หลี่ ซวง

site logo
Photo by Majid Al-Remaihi

หลี่ ซวง เกิดที่เทือกเขาอู่หยีในจีน จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านสื่อจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กเมื่อปี 2557 ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่เบอร์ลินและเจนีวา ผลงานของหลี่ ซวง มักมีฐานแนวคิดเกี่ยวกับระบบการสื่อสารแบบโลกาภิวัตน์ และได้รับแรงบันดาลใจจากถิ่นที่อยู่อันหลากหลายและความไม่เท่าเทียมกันของการไหลเวียนข้อมูล ผลงานการแสดงสด เว็บไซต์แบบอินเทอร์แอกทีฟ งานประติมากรรม และงานวิดีโอจัดวางของหลี่แสดงให้เห็นถึงการศึกษาและการทำความเข้าใจภูมิทัศน์ของสื่อดิจิทัลร่วมสมัยและการโต้ตอบระหว่างกันของสื่อต่างๆ กับตัวผู้ใช้งาน รูปแบบของความใกล้ชิดในแบบต่างๆ คือบรรทัดฐานในการสำรวจของศิลปินที่มีต่อคำถามที่ว่า เทคโนโลยีที่เชื่อมโยงเราเข้าด้วยกันนั้นเป็นเครื่องมือแบบเสรีนิยมใหม่ที่ควบคุมและกำหนดร่างกายของเราได้อย่างไร หลี่เคยแสดงผลงานนิทรรศการเดี่ยวในหลายประเทศ เช่น เปเรส โปรเจกต์ เบอร์ลิน เชริช เจนีวา แคลลี่ย์ส เบอร์ลิน และ โอเพ่น ฟอรัม เบอร์ลิน รวมถึงยังเคยเข้าร่วมแสดงผลงานกับพื้นที่ทางศิลปะอีกมากมาย เช่น ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยต่ายกู๋น ฮ่องกง พารา ไซต์ ฮ่องกง ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยเจนีวา เจนีวา พิพิธภัณฑ์ ไทมส์ กว่างโจว และเทศกาลศิลปะเวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 59

ผลงานหลี่ ซวง