site logo
site logo
site logo

ข้อมูล

:

เกี่ยวกับ

ภัณฑารักษ์

icon

คริสติน่า ลี เป็นภัณฑารักษ์ และนักเขียนที่ทำงานระหว่างฮ่องกงและอัมสเตอร์ดัม ในฐานะผู้อำนวยการของ Spring Workshop ฮ่องกง (2558–60) เธอรับหน้าที่ภัณฑารักษ์ในโปรเจกต์ต่างๆ เช่น  A Collective Present (2560) Wu Tsang: Duilian (2559) และ Wong Wai Yin: Without Trying (2559) นิทรรศการล่าสุดของเธอยังร่วมถึง Pilvi Takala: Close Watch ตัวแทนฟินแลนด์ พาวิลเลี่ยนในเทศกาลศิลปะเวนิสเบียนนาเล่ครั้งที่ 59 Xinyi Cheng: Seen Through Others ที่ Lafayette Anticipations ปารีส (2565) …pausing barely, barely pausing… A Tale of A Tub รตเตอร์ดัม (2564) Palms, Palms, Palms ที่ Z33 ฮัสเซิลต์ (2563) Shirley Tse: Stakeholders, Hong Kong in Venice นำเสนองานของฮ่องกงในเทศกาลศิลปะเวนิสเบียนนาเล่ครั้งที่ 58 (2562) และ Dismantling the Scaffold ที่ ศูนย์ศิลปะร่วมสมัยต่ายกู๋น ฮ่องกง (2561) งานเขียนของเธอได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารทางศิลปะต่างๆ เช่น Artforum Art Review Asia LEAP Parkett Spike และ Yishu Journal of Contemporary Art เป็นต้น

ผู้ก่อตั้ง

icon

Ghost Foundation ริเริ่มโดย กรกฤต อรุณานนท์ชัย และอรรคพล สุทัศน์ ณ อยุธยา โดยมีพันธกิจในการสร้างพื้นที่และส่งเสริมชุมชนสำหรับงานวิดีโอและศิลปะการแสดงในประเทศไทย ผ่านการจัดซีรีส์ Ghost และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งมั่นนำเสนอข้อมูล การเข้าถึงและการผลิตองค์ความ

ผู้ร่วมจัดหลัก

icon

OPEN FIELD องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในกรุงเทพฯ ที่มีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมและชีวิตร่วมสมัยเป็นพลังให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ผลักดันให้สังคมก้าวหน้า ผ่านงานวิจัยค้นคว้าและโปรแกรมการศึกษาต่างๆ ด้วยหวังจะหล่อเลี้ยงการสนทนาในเชิงวิพากษ์การเข้าถึงความรู้และประสบการณ์ทางศิลปะ และส่งเสริมชุมชนศิลปะร่วมสมัย

ทีมงาน

ภัณฑารักษ์
คริสติน่า ลี

ผู้ช่วยภัณฑารักษ์
พงศกรณ์ ญาณะณิสสร

Ghost Foundation 
กรกฤต อรุณานนท์ชัย
อรรคพล สุทัศน์ ณ อยุธยา

ผู้จัดการโครงการ
ศุภมาศ พะหุโล
อรรคพล สุทัศน์ ณ อยุธยา
นันท์นรี พานิชกุล
กานต์ธิดา บุษบา
ชลพัฒน์ นุชทองม่วง
กันต์กวี ตรีชิต

ความร่วมมือและการสนับสนุน
ลินน์ วิสุทธารมณ์
นำชัย จันต๊ะคาด
กรกฤต อรุณานนท์ชัย
ธาม โชติวิไลวนิช
กิตติมา จารีประสิทธิ์

ออกแบบกราฟิก
กวิน ชนกประสิทธิ์
นภิษา ลีละศุภพงษ์
ศีตภา พรหมมลมาศ
ลิตา ชาลาอาดิศัย

พัฒนาเว็บไซต์
รวิรุจ สุรดินทร์

สื่อ
โรซาเลีย น้ำใส เอ่งฉ้วน
ดวงพร นุรารักษ์

ทีมโฮสต์
รุ่งโรจน์ จีนนับถือ
มนธิการ์ คำออน
ณัฐ ศรีสุวรรณ
พชรกฤษณ์ โตอิ้ม
พงศกรณ์ ญาณะณิสสร

โฮสต์
ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์
พีรพิชญ์ เพชรเจริญ
กุลธรา พูนจารุวัฒน์
ชัยรัตน์ พวงเงิน
ญาศิณี แซ่อึ๊ง
เจนจิรา สิริพรรณยศ
ณัชพล ศิริวสุนธรา
ปัญฑ์ชนิต สุรฤทธิ์โยธิน
วศิน ติรวัฒนวานิช
ณิชาภัท วัดแก้ว
นวรัตน์ แววพลอยงาม

ติดตั้ง
พาราฟอร์ม สตูดิโอ
บริษัท พี. แคนเซ็ต จำกัด
พสิษฐ์ ศิริธนอารีย์

สนับสนุนด้านเทคนิค
บริษัท ออลไทม์ โปรดักชั่น จำกัด
แอน แอนท์ เอวี เซอร์วิส
ดั๊กยูนิต
คีย์สโตน สตูดิโอ
ไวท์ไลท์ โพสต์

บทบรรยายและการแปล
อติยา อัชชะกุลวิสุทธิ์
แพร จิตติพลังศรี
ชื่นสุมน ธรรมนิตยกุล
เจนนิเฟอร์ กู๊ดแมน
กฤษฎา ขำยัง
กมลกานต์ โกศลกาญจน์
จัน เพ็ญจันทร์ ลาซูส
แมรี่ ปานสง่า
วิรุฬห์วรรณ พิทักษ์ทอง
สุทินนา รัตนสมโภชกุล
อังศุภรณ์ สว่างทัพ
นัฐฐา ศิวะยิ่งสุวรรณ
พีระ ส่องคืนอธรรม
วิริยา สังขนิยม
กฤตธี ตัณธสิทธิ์

เนื้อหา
คริสติน่า ลี
พงศกรณ์ ญาณะณิสสร

บรรณาธิการภาษาอังกฤษ
Janine Armin

ทีมบรรณาธิการภาษาไทย
นันท์นรี พานิชกุลกมลกานต์ โกศลกาญจน์
กมลกานต์ โกศลกาญจน์
วิรุฬห์วรรณ พิทักษ์ทอง
Wassachol Sirichanthanun

แปล
Atis Anuchapreeda
Ariane Kupferman-Suthavong
แมรี่ ปานสง่า

Sponsors and Supporters

icon