site logo
site logo
site logo

โปรแกรม : การแสดง

:

Probable Title: Zero Probability

การแสดง

Probable Title: Zero Probability, 2012

การแสดงสดประกอบการบรรยาย, 80 นาที

ศิลปิน : ราบี มารัวฮ์ฮิโตะ ชไตเยิร์ล

ความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างความจริงกับเรื่องแต่งคือแก่นของผลงานศิลปะโดยราบี มารัวฮ์ และฮิโตะ ชไตเยิร์ล ที่สื่อแสดงผ่านถ้อยคำของศิลปินใน Probable Title: Zero Probability การบรรยายเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เป็นไปไม่ได้อย่างสิ้นเชิง เริ่มต้นจากคำถามธรรมดาว่าด้วย “ความน่าจะเป็น” ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วสู่ประเด็นอันยุ่งยากที่พาชไตเยิร์ลและมารัวฮ์ไปเผชิญหน้ากับพื้นที่ซึ่งความน่าจะเป็นมีค่าเท่ากับศูนย์ ที่ทุกอย่างเป็นไปได้แต่ไม่อาจแจกแจงที่มา ทั้งสองพยายามเข้าสู่พื้นที่นี้และสร้างเรื่องเล่าเกี่ยวกับความน่าจะเป็นในแง่มุมศิลปะ คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และความตาย และพยายามคำนวณหาพื้นที่เราสามารถซึ่งมีชีวิตได้ 100 เปอร์เซนต์และตายได้ 100 เปอร์เซนต์ แต่เราจะอธิบายสภาวะที่ความน่าจะเป็น 200 เปอร์เซนต์เข้าไปอยู่ใน 100 เปอร์เซนต์ได้อย่างไร ชไตเยิร์ลพบว่าเธอติดพันกับควอนตัมทับซ้อน ในขณะที่มารัวฮ์ไปขอให้พ่อสอนคณิตศาสตร์ให้เป็นการเฉพาะ และทั้งคู่หลงวนอยู่ในคัทหนึ่งของการตัดต่อภาพยนตร์

เมื่อมองดูช่องว่าง จุดรวมสายตาซึ่งทาบทับฉากหลังของประวัติศาสตร์อันบอบช้ำและรุนแรงที่ทั้งมารัวฮ์และชไตเยิร์ลอ้างถึง ผลงานตั้งคำถามถึงกลไกเบื้องหลังระบบที่บุคคลอาจสูญหายไปได้ เมื่อไม่อาจยึดความจริงไว้ ร่างจึงพัวพันยุ่งเหยิงอยู่ในพื้นที่ว่างเปล่าที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างเฟรม ชวนให้สงสัยว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมีภายนอกอยู่

อำนวยการผลิดโดย HKW/เบอร์ลิน