site logo
site logo
site logo

สถานที่

:

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน

site logo

เวลาทำการ:

ที่อยู่: 10/1 ซอยเกษมสันต์ 2 วังใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เส้นทาง:

สนามกีฬาแห่งชาติ ทางออก 1 (3 นาที)

หัวช้าง (3 นาที)

หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับพิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน พื้นที่ทางศิลปะแห่งนี้เพิ่งเปิดตัวอาคารใหม่เพื่อขยายพื้นที่และการใช้งานในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น โดยมีทั้งพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ คาเฟ่ และห้องสมุด เพื่อสนับสนุนให้เกิดบทสนทนาในย่านชุมชนทางวัฒนธรรมแห่งนี้ หอศิลป์บ้านจิม ทอมป์สัน ไม่ใช่สถาบันที่จัดแสดงผลงานสะสมของตนเอง แต่เป็นพื้นที่ที่รองรับนิทรรศการที่คัดสรรโดยภัณฑารักษ์รับเชิญ พร้อมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งงานเสวนา การบรรยาย รวมถึงเวิร์คช็อปต่างๆ หอศิลป์แห่งนี้ดำเนินการภายใต้การดูแลของมูลนิธิที่ตั้งชื่อตามนายเจมส์ เอช ดับเบิลยู ทอมป์สัน นักธุรกิจชาวอเมริกัน อดีตเจ้าหน้าที่ทางการทหาร และอดีตสายลับ ผู้เป็นที่รู้จักจากการเปิดตลาดการค้าผ้าไหมไทยในช่วงสงครามเย็น มูลนิธิแห่งนี้มีเป้าประสงค์หลักในการสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศิลปะและการสร้างความเข้าใจร่วมของคนในสังคมต่องานศิลปะร่วมสมัยและงานศิลปะแบบดั้งเดิมภายใต้บริบทของความเป็นปัจจุบัน