site logo
site logo
site logo

ศิลปิน

:

เจมส์ ริชาร์ดส์

ศิลปิน

เจมส์ ริชาร์ดส์

site logo
Courtesy the artist and Walker Art Center. Photo by Gene Pittman.

เจมส์ ริชาร์ดส์ ปัจจุบันอาศัยและทำงานระหว่างเบอร์ลินและลอนดอน ผลงานภาพเคลื่อนไหวของศิลปินคือการผสานเข้าด้วยกันระหว่างหนังถ่ายทำเองแบบโฮม มูฟวี่ส์ ฟุตเทจจากคลังสะสม สัญญาณภาพต่างๆ จากโทรทัศน์ และเพลงประกอบจากละครเพลง ผลงานของริชาร์ดส์นำเสนอการไหลบ่าของภาพในศตวรรษที่ 21 อย่างท่วมท้นด้วยการสร้างพื้นที่ที่ทำให้เรื่องราวทางการเมืองส่วนบุคคลและวัสดุทางดิจิทัลสามารถมาบรรจบกัน ผลงานในนิทรรศการล่าสุดของศิลปินเกี่ยวข้องกับงานวิจัยจดหมายเหตุและโครงการต่อเนื่องของการร่วมมือและการแลกเปลี่ยนกับศิลปินอื่นๆ เช่น นิทรรศการ Internal Litter, Galerie Isabella Bortolozzi เบอร์ลิน (2565) Alms for the Birds, Castello di Rivol ตูริน (2563) SPEED 2 (ร่วมกับเลสลี่ ธอร์นตัน) Malmö Konsthall (2562) SPEED (ร่วมกับเลสลี่ ธอร์นตัน) Künstlerhaus Stuttgart ชตุทการ์ท (2561) นอกจากนี้ยังเข้าร่วมหลายนิทรรศการกลุ่ม เช่น Penumbra, Fondazione In Between Art Film เวนิส (2565) The Botanical Mind แคมเดนแกลเลอรี่ (2563) วิทนีย์ ไบเอนเนี่ยล นิวยอร์ก (2560) และ Less Than Zero พิพิธภัณฑ์ศิลปะวอล์คเกอร์ มินนิแอโพลิส (2559)

ผลงานเจมส์ ริชาร์ดส์