site logo
site logo
site logo

การแสดง

Rituals on Walking, 2022

เดินตามเสียง, 60 นาที

ศิลปิน : อรวรรณ อรุณรักษ์

อรวรรณ อรุณรักษ์ มีโอกาสพบเห็นผู้คนซึ่งรวมถึงพ่อแม่ของตนและครอบครัวอื่นย้ายถิ่นเข้ามาในกรุงเทพฯ และรับรู้การเคลื่อนไปของเวลาจากการเติบโตในย่านหัวลำโพง สถานีชุมทางรถไฟสายแรกของเมือง สถานีรถไฟแห่งนี้ยังเป็นชุมทางของชีวิตที่เข้ามาทำมาหากินเพื่อความอยู่รอดหรือนำความศิวิไลซ์ไปยังจังหวัดใกล้เคียงและภูมิภาคอื่น เป็นสถานที่สำหรับการลาจากและกลับคืน วงจรแห่งการอยู่รอดของคนรอบสถานีดูเหมือนจะเป็นวัฏจักร แต่ตัวสถานีเองกำลังมาถึงขาสุดท้าย ใกล้จะหยุดเดินรถ และกลายเป็นพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์การค้า

Rituals on Walking เชิญผู้เข้าร่วมงานลงทะเบียนและเดินสำรวจรอบสถานีหัวลำโพงพร้อมฟังเสียงบรรยายเพื่อสัมผัสภาพ เสียง และกลิ่นที่ยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำของศิลปิน งานนี้เชื้อเชิญให้ผู้เข้าร่วมงานออกเดินเพื่อตามไปฟังชุมทางชีวิต กลิ่น รส และตัวอักษร บนเส้นทางที่ออกแบบจากบันทึกของศิลปิน เกี่ยวกับย่านที่ตนเคยอยู่ การเดินทางผ่านเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับละแวกบ้านในบันทึกนี้จะช่วยเยียวยาความแปลกแยกของเรากับเมืองใหญ่ และเวลากับพื้นที่ที่ถูกบีบอัดภายใต้ความเป็นเมืองที่ช่องว่างระหว่างสิ่งที่เห็นและสิ่งที่ได้ยินกลายเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนผัสสะของเรา กระบวนการทำงานของศิลปินเรียกให้เราทบทวนร่างกายของตัวเองที่เอื้อมออกไปเชื่อมเข้ากับสิ่งแวดล้อมเพื่อการนิยามใหม่ เป็นการเดินเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ ประวัติศาสตร์ และความทรงจำ ท่ามกลางความโดดเดี่ยว

คอมมิชชั่นโดย Ghost Foundation กรุงเทพฯ