site logo
site logo
site logo

สถานที่

:

อู่กรุงเทพ

อู่กรุงเทพ

site logo
IMG_5472.jpg

เวลาทำการ:

ที่อยู่: 174/1 เจริญกรุง ยานนาวา สาทร กรุงเทพฯ 10120

เส้นทาง:

สะพานตากสิน ทางออก 4 (5 นาที)

สาทร (9 นาที)

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด คือบริษัทต่อเรือที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2408 โดยกัปตันจอห์น บุช นายท่าของกรุงเทพฯ กองทัพเรือไทยเข้าถือครองท่าเรือหลังจากกองทัพญี่ปุ่นยึดจุดยุทธศาสตร์ระหว่างสงครามเอเชียแปซิฟิก อู่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่ค้ำจุนและทำให้กรุงเทพฯ ขยายตัวเร็ว ในอดีตผู้ที่มีอำนาจควบคุมเส้นทางการเดินเรือจะสามารถแย่งชิงเรื่องเล่าของภูมิภาคนั้นๆ ต่อมาภายหลัง อู่กรุงเทพย้ายมาอยู่ในความดูแลของกระทรวงการคลังและกลายเป็นรัฐวิสาหกิจหลังจากทำรัฐประหารครั้งหนึ่งล้มเหลว บรรดาปฏิบัติการทางทะเลที่สำคัญจึงย้ายไปอยู่ที่ฐานทัพเรือสัตหีบในชลบุรี เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันเปราะบางของทหารกลุ่มต่างๆ ปัจจุบันอู่แห่งนี้อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานของรัฐเพื่อวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์นาวีและการป้องกันการรุกราน การรับผิดชอบตั้งแต่การสร้างและซ่อมแซมเรือต่างๆ ตั้งแต่เรือประจัญบานและเรือลาดตระเวน ไปจนถึงเรือขนส่งสินค้า บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและยุ่งเหยิงของกลุ่มต่างๆ ที่พยายามจัดการโครงสร้างอำนาจกรุงเทพฯ